OPATROVANIE DETÍ

Na výber je služba FIX (pravidelné opatrovanie) alebo služba FLEX (príležitostné / nepravidelné opatrovanie).

FIX

 • garantované pravidelné termíny (min. 1 mesiac)
 • nižšia hodinová sadzba
  • 10€ / hod.
 • nemožnosť zrušiť termín zo strany klienta = je potrebné vždy uhradiť poplatok vo výške 100%
 • sviatky nie sú započítané medzi garantované termíny

FLEX

 • termín podľa dostupnosti
 • vyššia hodinová sadzba
  • 12€ / hod.
 • možnosť zrušiť termín
  • v prípade zrušenia menej ako 24 hodín pred je potrebné uhradiť poplatok vo výške 50%
  • v prípade zrušenia 24-48 hodín pred je potrebné uhradiť poplatok vo výške 20%

Minimálny čas starostlivosti sú 2 hodiny.

Sobota / nedeľa / sviatok = príplatok 1,5 násobok ceny / hod.

Každé ďalšie dieťa = príplatok 2 € / hod. (celkovo max. 4 deti).

V prípade, že máte záujem o starostlivosť v domácom prostredí dieťaťa (min. 3 hodiny opatrovania), si účtujeme príplatok 5€ / deň v rámci Starého Mesta.

Cestovné, jedlo, príp. náklady na aktivity (výlet, návšteva múzea, nákup drobností, …) NIE sú zahrnuté v cene.

Neposkytujeme upratovacie služby = venujeme sa naplno starostlivosti o deti (po hraní, príp. varení si samozrejme upraceme).


Ceny platné od 1.1.2022