KURZ LET’S PLAY

Let’s Play sú hravé hodiny anglického jazyka pre3 až 4 deti, ktoré kladú dôraz na rozvoj komunikačnej angličtiny pomocou spoločenských hier.

Ako to funguje?

  • kurz je vhodný pre deti od 4. ročníka ZŠ
  • na hodinách sa rozprávame hlavne po anglicky
  • hodiny môžu byť zamerané na jazykovú funkciu, ktorú sa naučíme ovládať pomocou hier (napr. Who Am I?, Story Cubes, Dixit, …) alebo na voľnú komunikáciu so spätnou väzbou lektora
  • k dispozícii máme rôzne spoločenské hry, ktoré nám vedia pomôcť rozvíjať jazyk, slovnú zásobu či komunikáciu
  • jedna hodina trvá 105 minút

Termíny prispôsobíme podľa dohody.