CENNÍK

OPATROVANIE DETÍ

Na výber je služba FIX (pravidelné opatrovanie) alebo služba FLEX (príležitostné / nepravidelné opatrovanie).

FIX

 • garantované pravidelné termíny (min. 1 mesiac)
 • nižšia hodinová sadzba
  • 10€ / hod.
 • nemožnosť zrušiť termín zo strany klienta = je potrebné vždy uhradiť poplatok vo výške 100%
 • sviatky nie sú započítané medzi garantované termíny

FLEX

 • termín podľa dostupnosti
 • vyššia hodinová sadzba
  • 12€ / hod.
 • možnosť zrušiť termín
  • v prípade zrušenia menej ako 24 hodín pred je potrebné uhradiť poplatok vo výške 50%
  • v prípade zrušenia 24-48 hodín pred je potrebné uhradiť poplatok vo výške 20%

Minimálny čas starostlivosti sú 2 hodiny.

Nedeľa / sviatok = príplatok 1,5 násobok ceny / hod.

Každé ďalšie dieťa = príplatok 2 € / hod. (celkovo max. 4 deti).

V prípade, že máte záujem o starostlivosť v domácom prostredí dieťaťa, si účtujeme príplatok 5€ / deň v rámci Starého Mesta.

Cestovné, jedlo, príp. náklady na aktivity (výlet, návšteva múzea, nákup drobností, …) NIE sú zahrnuté v cene.

Neposkytujeme upratovacie služby = venujeme sa naplno starostlivosti o deti (po hraní, príp. varení si samozrejme upraceme).


ANGLICKÝ JAZYK

Na výber je služba FIX (pravidelné lekcie) alebo služba FLEX (príležitostné / nepravidelné lekcie).

FIX

 • garantované pravidelné termíny (min. 1 mesiac)
 • nižšia hodinová sadzba
  • 15€ / 50 min.
  • 23€ / 90 min.
 • nemožnosť zrušiť termín zo strany klienta = je potrebné vždy uhradiť poplatok vo výške 100%
 • sviatky nie sú započítané medzi garantované termíny
 • ZĽAVY
  • predplatné 10 hodín = 5% zľava
  • predplatné 20 hodín = 10% zľava
  • predplatné 30 hodín = 15% zľava

FLEX

 • termín podľa dostupnosti
 • vyššia hodinová sadzba
  • 19€ / 50 min.
  • 27€ / 90 min.
 • možnosť zrušiť termín
  • v prípade zrušenia menej ako 24 hodín pred je potrebné uhradiť poplatok vo výške 50%
  • v prípade zrušenia 24-48 hodín pred je potrebné uhradiť poplatok vo výške 20%

Sobota / nedeľa / sviatok = príplatok 1,5 násobok ceny / hod.

Každé ďalšie dieťa = príplatok 5 € / 50 min. lekcia.

Cena zahŕňa i čas strávený prípravou materiálov.


KURZ LET’S PLAY

 • 105 min. – 12 € / dieťa
 • v skupine sú 3 až 4 deti

Ceny platné od 1.1.2022