NAŠE SLUŽBY
 • pre deti od 5 rokov
 • hodinová / nočná / celodenná starostlivosť o deti
 • individuálny, rešpektujúci a kamarátsky prístup
 • u nás alebo v domácom prostredí dieťaťa
 • vyzdvihovanie dieťaťa zo školy / odprevadenie domov
 • pre deti i DOSPELÝCH
 • konverzačné hodiny / doučovanie
 • ONLINE / v prírode / u nás
 • individuálne hodiny / skupina 2 – 4 študentov
 • hravá a komunikatívna forma
 • hravé a zmysluplné trávenie voľného času po škole pre deti od 6 rokov
 • edukačno-zábavné aktivity (spoločenské hry, príprava do školy, kreatívna činnosť, …)
 • viac ako 250 spoločenských hier
 • pre jednotlivca, dvojicu (súrodenci, spolužiaci) alebo skupinu 3 – 4 detí z rovnakej triedy
 • možnosť olovrantu a / alebo večere
 • pre deti od 7 do 12 rokov
 • malá skupinka 3 – 6 detí
 • viac ako 250 spoločenských hier
 • 1. – 2. 7. 2021 – cena 40 € (1. termín)
 • 6. – 9. 7. 2021 – cena 85 € (2. termín)
 • v prípade väčšieho záujmu, otvoríme prihlasovanie i na ďalšie termíny